Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.waterjoy.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest WaterJoy Małgorzata Smolarkiewicz z siedzibą przy ulicy Bolesławickiej 41/43 m.76, 03-377 Warszawa, NIP 5242243950 zwana dalej WaterJoy.
 3. Dane osobowe zbierane przez WaterJoy za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. WaterJoy dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe:
   1. kod pocztowy i miejscowość,
   2. ulica wraz z numerem domu/mieszkania,
   3. imię i nazwisko;
   4. numer telefonu.
 3. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
 4. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w dziale "Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło".
 5. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe:
  3. kod pocztowy i miejscowość;
  4. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  5. imię i nazwisko;
  6. numer telefonu.
 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
 7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko;
  3. numer telefonu.
 9. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 10. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 11. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 12. Przekazanie danych osobowych do WaterJoy jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta WaterJoy przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom WaterJoy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Podmioty przetwarzające - WaterJoy korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie WaterJoy. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 3. Administratorzy - WaterJoy korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 4. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez WaterJoy tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić WaterJoy i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez WaterJoy tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail WaterJoy będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.
 8. W przypadku skierowania żądania WaterJoy udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez WaterJoy na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez WaterJoy produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. WaterJoy wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
  2. cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. WaterJoy wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. WaterJoy wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej sklepów WaterJoy, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;
  2.  zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Googls Signals, Google Tag Manager oraz  Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;
  3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych znanych jako Facebook Pixel firmy Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA

Informacje te wykorzystujemy do kontrolowania tego, czy to, co umieściliśmy w obrębie naszej strony internetowej, faktycznie jest używane przez Ciebie w sposób taki, jaki zaplanowaliśmy.

Informacje te są wykorzystywane także w celach remarketingowych. Oznacza to, że przekazy reklamowe są dopasowane do Twojego zachowania na stronie. Może to dawać złudzenie, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane do śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych z naszego Serwisu Internetowego do operatorów reklam.

Dane zbierane przez Google Analytics zbieramy przez 38 miesięcy. Po tym czasie dane zostają automatycznie usunięte.

Warunkiem poprawnego działania Google Analytics jest wykorzystanie i dostęp do ciasteczek na Twoim komputerze, na którym korzystasz z naszej aplikacji webowej.

Możesz dostosować ustawienia przeglądarki, aby uniemożliwić zapisywanie konkretnych plików cookie i ich przetwarzaniem przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki dostarczonego przez Google. Zapobiegnie to gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej, co będzie skuteczne w przyszłości (rezygnacja będzie działać tylko dla bieżącej przeglądarki i tylko dla tej domeny).

Możesz także ograniczyć zbieranie informacji na Twój temat poprzez wyłączenie personalizacji w Google Ads settings, poprzez dodatek do przeglądarki Google Analytics Optout Browser Add-On oraz poprzez National Advertising Initiative’s.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager, ponieważ z jego pomocą możemy kontrolować prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron.

Nasze działania są zgodne z prawnie uzasadnionym interesem, jakim jest marketing własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych. Podczas odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz innych działań związanych z analizą Twojego zachowania na stronie.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Możesz ograniczyć użycie identyfikatora reklamowego w ustawieniach urządzenia na urządzeniu mobilnym. W systemie Android: Ustawienia > Google > Reklamy > Resetuj identyfikator reklamy; w systemie iOS: Ustawienia > Prywatność > Reklama > Brak śledzenia reklam.

Stosujemy Google Ads, w celu śledzenia konwersji z działań marketingowych w przeglądarkach internetowych i dopasowania reklam. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym.

Pliki cookie śledzenia konwersji reklam Google Ads zwykle pozostają włączone na Twoim urządzeniu przez około 30 dni. Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową w tym okresie, zarówno Google jak i my zostaniemy poinformowani, że widziałeś wyświetlaną reklamę.

W zakresie informacji o Twoich preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google możesz przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Wykorzystujemy narzędzie Google Signals, aby powiązać Twoje zachowanie w sieci pochodzące z różnych urządzeń posiadających dostęp do Internetu.

Na co dzień korzystasz z różnych urządzeń posiadających dostęp do sieci internetowej. Zdarza się, że czasami wchodzisz na naszą stronę internetową z telefonu komórkowego/smartfona, a czasem z przeglądarki internetowej. Aby sprawdzić, jak często i w jaki sposób korzystasz z naszej aplikacji na różnych urządzeniach używamy Google Signals.

Google Signals pozwala na powiązanie w Google Analytics informacji o wizytach w naszej aplikacji z informacjami Twojego konta Google, jeżeli wyraziłeś zgodę na takie powiązanie poprzez włączenie usługi personalizacji reklam Google. Dane osobowe przekazywane z Google do Google Signals obejmują lokalizację, historię wyszukiwania, historię w YouTube, pliki cookies i dane z witryn innych partnerów Google. Dane zbierane przez Google Signals wykorzystywane są do tworzenia zbiorczych, anonimowych statystyk i raportów dotyczących zachowania użytkowników na różnych urządzeniach.

Statystyki i raporty opierają się na losowych próbkach. Są pseudonimizowane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu anonimowości, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących tożsamości poszczególnych użytkowników Google.

Dane zbierane przez Google Signals zbieramy przez 38 miesięcy. Po tym czasie dane zostają automatycznie usunięte przez co nie mamy możliwości dalszego analizowania Twojego zachowania w naszej aplikacji.

Możesz dostosować ustawienia przeglądarki, aby uniemożliwić zapisywanie konkretnych plików cookie, lub możesz uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej aplikacji i ich przetwarzaniem przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki dostarczonego przez Google. Zapobiegnie to gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej, co będzie skuteczne w przyszłości (rezygnacja będzie działać tylko dla bieżącej przeglądarki i tylko dla tej domeny).

Możesz także ograniczyć zbieranie informacji na Twój temat poprzez wyłączenie personalizacji w Google Ads settings, poprzez dodatek do przeglądarki Google Analytics Optout Browser Add on oraz poprzez National Advertising Initiative’s.

Nasz system korzysta z tagów remarketingowych do celów marketingowych, znanych jako Facebook Pixel firmy Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Tagi te ułatwiają połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i aplikację mobilną. W związku z tym Facebook otrzymuje informacje o tym, że uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej wraz z adresem IP.

W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, Facebook zgodził się na warunki ochrony prywatności UE-USA (https://www.privacyshield.gov/welcome). Facebook wykorzystuje te informacje do przesyłania statystycznych i anonimowych danych na temat ogólnego korzystania z naszej strony internetowej, jak również na temat skuteczności naszej reklamy na Facebooku (Facebook Ads).

Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka i odpowiednio zarządziłeś ustawieniami prywatności na koncie na Facebooku, Facebook będzie mógł również powiązać przechowywane u nas informacje o korzystaniu z naszej aplikacji z Twoim osobistym kontem, które będzie mógł wykorzystać do celowego wyświetlania odpowiednich reklam na Facebooku.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia prywatności dla swojego profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen). Jeżeli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, możesz uniemożliwić przetwarzanie Twoich danych przez Facebook, dokonując odpowiednich ustawień na stronie http://preferences-mgr.truste.com/. Witryna internetowa firmy TRUSTe, Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-1905, USA wykorzystuje pliki cookie opt-out, aby umożliwić użytkownikowi wyłączenie wszystkich banerów jednocześnie lub dostosować ustawienia dla każdego dostawcy z osobna.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

WaterJoy może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez WaterJoy przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. WaterJoy nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił WaterJoy.
 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez WaterJoy zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem WaterJoy może świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli WaterJoy przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług WaterJoy, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 2. rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach
 3. jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i WaterJoy nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu WaterJoy podlega;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, WaterJoy może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega WaterJoy. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług WaterJoy, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. WaterJoy nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas WaterJoy ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

 1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, WaterJoy spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – WaterJoy nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Użytkownik ma prawo żądać od WaterJoy przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w "Zmiana polityki prywatności"

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 1. WaterJoy zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. WaterJoy stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet
 2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. WaterJoy nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. WaterJoy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym WaterJoy poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: e-sklep@waterjoy.pl

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2020 r. 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: 790 788 353

Email: e-sklep@waterjoy.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl